מחירון

מחירון לעצמאי – עוסק מורשה

קובץ אחיד

דואר אלקטרוני ייעודי

כמות מסמכים

תוספת לכל מסמך נוסף

65 ₪ לחודש למשתמש

עד 50

0.5 ₪

95 ₪ לחודש למשתמש

עד 100

0.5 ₪

65 ₪ לחודש למשתמש

קובץ אחיד

דואר אלקטרוני ייעודי

כמות מסמכים

תוספת למסמך נוסף

עד 50

0.5 ₪

95 ₪ לחודש למשתמש

קובץ אחיד

דואר אלקטרוני ייעודי

כמות מסמכים

תוספת למסמך נוסף

עד 100

0.5 ₪

יש לשמור את החשבוניות במקביל את החשבוניות הפיזיות (לא את אלה שנשלחו במייל)  

מחירון למשרד רואי חשבון או יועצי מס

קובץ אחיד

דואר אלקטרוני ייעודי

כמות מסמכים

תוספת לכל מסמך נוסף

40 ₪ לחודש למשתמש

עד 50

0.5 ₪

60 ₪ לחודש למשתמש

עד 100

0.5 ₪

40 ₪ לחודש למשתמש

קובץ אחיד

דואר אלקטרוני ייעודי

כמות מסמכים

תוספת למסמך נוסף

עד 50

0.5 ₪

60 ₪ לחודש למשתמש

קובץ אחיד

דואר אלקטרוני ייעודי

כמות מסמכים

תוספת למסמך נוסף

עד 100

0.5 ₪

חבילת היכרות: עד 8 לקוחות 15 ₪ ללקוח

חבילות לרו"ח מעל 8 לקוחות מגולם הנחה של 33%